Sắp hết
Cam Ranh, Khánh Hòa
Giá : 20 triệu/m2
0906 892 798