LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần PropertyX

Dịch vụ khách hàng

 • Điện thoại: 0906 892 798
 • Thời gian làm việc:
  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08h00 – 18h00
  Thứ Bảy: 08h00 – 16h00

Form đăng ký

  Hưng Thịnh Land

  Phòng chăm sóc khách hàng - Hỗ trợ 24/7

  Enter street adress here. Or any other information you want.